Spela Rekospelet och
minska matsvinnet!

Spela Rekospelet och
minska matsvinnet!

Play Video

I Sverige slänger vi 81kg matavfall per person och år. Hela 35% av detta hade kunnat ätas upp om vi hade tagit hand om maten på rätt sätt. Alldeles för höga siffror med tanke på den miljöbelastning matproduktionen medför, bland annat i form av klimatpåverkan och övergödning. Att inte slänga mat är en konkret och bra sak man som enskild konsument kan göra för att bidra till en hållbar utveckling! Detta finns med på FN:s lista, ”2030 Agenda for sustainable Development”, och vi på Konsumentföreningen Stockholm arbetar aktivt för att minska matsvinnet.

Ett hållbart spel

Som ett led i att minska matsvinnet har vi tagit fram Rekospelet, ett utbildningsmaterial för barn i förskoleklass, som syftar till att lära dem och vuxna i deras närhet vad man kan göra för att minska matsvinnet. Exempelvis att de skall titta, lukta och smaka innan maten slängs. Under spelets gång kommer barnen även få olika hemuppgifter. Det kan vara allt från att kontrollera vilken temperatur kylskåpet har till att lägga upp sin egen mat på tallriken, allt under parollen ”Släng inte maten”. Vi hoppas att ni ska lära er en hel del matnyttigt och ha mycket nöje av spelet!

Hur går spelet till?

Rekospelet är utformat så att barnen själva kan spela spelet i grupper om 3-4 personer på en surfplatta eller dator. Det går såklart att spela det allihop tillsammans också. Spelet har fem omgångar som tar ca. 30-45 minuter per omgång. Varje spelomgång innehåller en inledande utbildningsdel, en diskussionsdel, ett avslutande uppdrag samt en hemuppgift. Vid varje avklarat moment får barnen en pusselbit som senare leder fram till ett hemligt lösenord. Den femte, och sista, omgången är inspelad på Kapten Rekos högkvarter på Skansen. Här får barnen lära sig mer om sambanden mellan djur, natur och mat av djurvårdarna. Avslutningsvis får de träffa Kapten Reko och bli dubbade till Rekohjältar. 

Var med och spela ni också!

Rekospelet är kostnadsfritt och har spelats av skolor i Stockholms län ända sedan 2015. Spelet har även blivit belönad med priser i Corporate Engagement Award för bland annat ”Bästa aktivitet för hållbarhet och miljö”.

Frågor om Rekospelet?

Frågor om Rekospelet?