Cookie- och Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://kaptenreko.se.

 

Cookies

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller lagras som filer på datorn för att förbättra användningen och upplevelsen av webbplatsen. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som vi använder samt deras syfte.

Olika typer av cookies

Permanenta cookies:

Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan besöken på webbplatsen.

Sessionscookies:

Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Safari) och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies för statistik:

Det finns även cookies som samlar in statistik på kfstockholm.se. Det är bland annat för att kunna mäta antal besökare. Statistiken som samlas in är inte relaterad till personliga uppgifter.

Cookies på webbplatsen kaptenreko.se

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

 

Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Informationen riktar sig till dig som har en eller flera relationer med oss. Exempelvis som medlem, förtroendevald eller leverantör till Konsumentföreningen Stockholm (nedan ”KfS”).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

KfS ansvarar för hur de personuppgifter som du lämnat till oss behandlas. Det innebär enligt lagen att KfS är personuppgiftsansvarig.

Så behandlas dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter innan vi utför behandlingen. Vad dina personuppgifter används till mer konkret beror på vilken eller vilka relationer du har till oss. Vill du veta mer finns det länkar till mer detaljerad information.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, bostads- eller leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Den främsta källan till personuppgifter är när du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du blir medlem. Personuppgifter om dig skapas också när du använder våra tjänster, tar del av ett medlemserbjudande eller i övrigt som ett resultat av medlemskapet. Vi hämtar även personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom offentliga register, exempelvis från folkbokföringsregistret, så att vi alltid har din rätta adress.

 

Hur vi delar och förvarar dina personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till externa aktörer exempelvis till samarbetspartners, leverantörer av varor och tjänster, eller till myndigheter. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel för direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Under länkarna nedan hittar du mer information om dina rättigheter.  

 

Här finns mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter

Du får mer detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter via länkarna nedan. Där hittar du även uppgifter om vem du kan kontakta i olika ärenden eller om du har frågor.

Information till dig som är:

– medlem i Konsumentföreningen Stockholm

– förtroendevald i Konsumentföreningen Stockholm

– kontaktperson hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss